• THAM GIA VÀO GROUP FACEBOOK NGAY ĐỂ THẢO LUẬN VỀ XIAOMI

Miband 2 không kết nối được

Tam Anh

New Member
#1
mình đã làm theo bài hướng dẫn khắc phục lỗi.
nhưng mb2 vẫn không kết nối được với rmn4x.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fphotos%2FE2FDFwoxs6NFT2dK6&hash=e462d279cb0410b137cdedc59c99ecdd

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fphotos%2FJkCBSUtcaNG5QBKTA&hash=1ae78c906c8d158123ea3c09294ae061

trước đây mình kết nối với LG G3 D855 sử dụng bình thường, đã thử ngắt và kết nối lại nhiều lần vẫn được.
nhưng khi kết nối đến con rmn4x thì lại không được.
nhờ cao nhân nào đã từng bị tương tự hướng dẫn mình khác phục lỗi này dùm.
thanks ACE đã đọc post
 

Support Xiaomi

Administrator
Thành viên BQT
#2
mình đã làm theo bài hướng dẫn khắc phục lỗi.
nhưng mb2 vẫn không kết nối được với rmn4x.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fphotos%2FE2FDFwoxs6NFT2dK6&hash=e462d279cb0410b137cdedc59c99ecdd

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fphotos%2FJkCBSUtcaNG5QBKTA&hash=1ae78c906c8d158123ea3c09294ae061

trước đây mình kết nối với LG G3 D855 sử dụng bình thường, đã thử ngắt và kết nối lại nhiều lần vẫn được.
nhưng khi kết nối đến con rmn4x thì lại không được.
nhờ cao nhân nào đã từng bị tương tự hướng dẫn mình khác phục lỗi này dùm.
thanks ACE đã đọc post
Bạn thử kiểm tra lại con rmn4x xem bluetoolth nó có bình thường không
 

Tam Anh

New Member
#3
Bạn thử kiểm tra lại con rmn4x xem bluetoolth nó có bình thường không
Mình đã fix dc lỗi rồi.
Tất cả thiết bị đều bình thường trước khi bị lỗi , vì mình đã kiểm tra chéo các thiệt bị.
Có thể do giao thức kết nối có vấn đề hoặc do firmware.
Bạn nào bị lỗi không kết nối được thiết bị như mình có thể tải app " fix-it for miband 2 " hoặc " notify & fitness for miband " trên ch play đê sửa lỗi này nhé.
Thanks AD đã Support
 

Đính kèm