• THAM GIA VÀO GROUP FACEBOOK NGAY ĐỂ THẢO LUẬN VỀ XIAOMI

Mi 8 lite chính hãng đã có update android 9.0

  • Người khởi tạo TMT.SG
  • Ngày gửi